Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση ενδοσχολικής επίσκεψης στο 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και πραγματοποίησης ενδοσχολικής, επιμορφωτικής, παιδαγωγικής συνάντησης με τους/τις συναδέλφους του Συλλόγου Διδασκόντων του 12ου Γυμνασίου Ηρακλείου

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση ενδοσχολικής επίσκεψης στο 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και πραγματοποίησης ενδοσχολικής, επιμορφωτικής, παιδαγωγικής συνάντησης με τους/τις συναδέλφους του Συλλόγου Διδασκόντων του 12ου Γυμνασίου Ηρακλείου