Ετικέτα: ΓΕΛ ΒΙΑΝΝΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της A-B τάξης του Γενικού Λυκείου Βιάννου στην Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του ΓΕΛ Βιάννου

Ανάθεση της εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α΄ και Β΄ τάξης του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ σε Αθήνα, Μονεμβασιά , Αρχαία Ολυμπία στό ταξιδιωτικό πρακτορείο vai travel

Ανάθεση της εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α΄ και Β΄ τάξης του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ σε Αθήνα, Μονεμβασιά , Αρχαία Ολυμπία στό ταξιδιωτικό πρακτορείο vai travel

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ–ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ- ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ KALAMAKI TRAVEL

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ–ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ- ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ KALAMAKI TRAVEL

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Α’ και Β’ Λυκείου Βιάννου σε Αθήνα, Μονεμβασιά, Αρχαία Ολυμπία

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Α’ και Β’ Λυκείου Βιάννου σε Αθήνα, Μονεμβασιά, Αρχαία Ολυμπία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου Βιάννου στην Iταλία-Ρώμη-Φλωρεντία-Βενετία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου Βιάννου στην Iταλία-Ρώμη-Φλωρεντία-Βενετία

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΑΡΑΧΟΒΑ, ΔΕΛΦΟΙ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ VAI TRAVEL

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΑΡΑΧΟΒΑ, ΔΕΛΦΟΙ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ VAI TRAVEL

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τουριστικά γραφεία για την οργάνωση περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΓΕΛ ΒΙΑΝΝΟΥ στο ΚΠΕ Ανωγείων

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τουριστικά γραφεία για την οργάνωση περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΓΕΛ ΒΙΑΝΝΟΥ στο ΚΠΕ Ανωγείων

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη των Α΄ και Β΄ τάξεων του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ σε Αθήνα, Αράχοβα, Δελφοί – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη των Α΄ και Β΄ τάξεων του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ σε Αθήνα, Αράχοβα, Δελφοί – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Α΄ & Β΄ τάξεων του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ σε Αθήνα- Αράχοβα-Δελφοί

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Α Κ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ σε Αθήνα- Αράχοβα-Δελφοί

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ– ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ KALAMAKI TRAVEL

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ– ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ KALAMAKI TRAVEL

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου Βιάννου στη Γαλλία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου Βιάννου στη Γαλλία