Ετικέτα: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή της περιβαλλοντικής ομάδας της Β’ τάξης του Γυμνασίου Ασημίου στα Ιωάννινα και στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή της περιβαλλοντικής ομάδας της Β’ τάξης του Γυμνασίου Ασημίου στα Ιωάννινα και στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Ασημίου, στην Αθήνα και στο Ναύπλιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Ασημίου, στην Αθήνα και στο Ναύπλιο