Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Φ. 351.1/150/33121/Ε3/ 22-03-2023 (ΦΕΚ 1964 τ.Β’/ 27-03-2023))

Δείτε εδώ το ΦΕΚ