Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024

ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠΕΒΠ_Ανακοιν_ΨΕΠΡ46ΝΚΠΔ-ΤΜΙ ΥΑ_ΠΙΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ νέο