Ετικέτα: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ανάρτηση πινάκων μοριοδότησης για αποσπάσεις εντός του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου διδακτικού έτους 2023-24

Αναρτώνται οι πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας, καθώς και των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στο οικείο ΠΥΣΔΕ. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση ενώ είχαν κώλυμα απόσπασης δεν εμφανίζονται...

Ανάρτηση αναπροσαρμοσμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

Ανάρτηση αναπροσαρμοσμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου Αναπροσαρμοσμένος-ενιαίος-αξιολογικός-πίνακας-μοριοδότησης-υποψήφιων-Διευθυντών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ & ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2022-23

Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης σχ. έτους 2022-23_ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2022-23_ΔΔΕ Ηρακλείου

Πίνακες μορίων για προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ της ΔΔΕ Ηρακλείου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ_2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ_2022

Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-22

Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-22 Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2021-22_ΔΔΕ Ηρακλείου

Νέος πίνακας μοριοδότησης των αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ.

Νέος πίνακας μοριοδότησης των αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ.

Ανακοινοποιημένος Πίνακας μοριοδότησης των αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ.

Ανακοινώνουμε τον Πίνακα μοριοδότησης (ανακοινοποιημένος ως προς την ειδικότητα ΠΕ88) των αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ. Ανακοινοποιημένος Πίνακας μοριοδότησης των αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και των...

Ανακοινοποιημένος Πίνακας μοριοδότησης των αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ

Ανακοινώνουμε τον Πίνακα μοριοδότησης (ανακοινοποιημένος ως προς την ειδικότητα ΠΕ80) των αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ. Ανακοινοποιημένος Πίνακας μοριοδότησης των αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και των...

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων Βελτιώσεων – Οριστικών Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών ΕΑΕ 2021

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων Βελτιώσεων – Οριστικών Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών ΕΑΕ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ: 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 & 2ΓΔ/2020

Κατόπιν ερωτήματος του ΥΠΑΙΘ αναφορικά με τη μοριοδότηση της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας με την πράξη αναγνώρισης του ΣΑΕΠ, δόθηκε η παρακάτω απάντηση από το ΑΣΕΠ: «Σχετικά με τη δυνατότητα μοριοδότησης για άριστη γνώση...

Aξιολογικοί πίνακες υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων από την Τετάρτη 13/2/2019 έως και την Παρασκευή 15/2/2019. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης αιτήσεων: https://mydocs.minedu.gov.gr/ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης...