Ετικέτα: ΠΕ82

Σ.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ82 ΠΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Ενημέρωση Μηχανολόγων για την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Σ.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ82 ΠΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Ενημέρωση Μηχανολόγων για την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Σ.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ82 ΠΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Πρόσκληση σε σειρά Επιμορφωτικών Συναντήσεων

Σ.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ82 ΠΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Πρόσκληση σε σειρά Επιμορφωτικών Συναντήσεων Προτεινόμενο Ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Σενάριο Φύλλο έργου_1

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ82 Μηχανολόγων στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ82 Μηχανολόγων στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή