Ετικέτα: ΠΟΥΛΛΑ

Σ.Ε.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ: Πρόσκληση σε επιμορφωτική διαδικτυακή διημερίδα με τίτλο «Η διδασκαλία της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία»

Σ.Ε.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ: Πρόσκληση σε επιμορφωτική διαδικτυακή διημερίδα με τίτλο «Η διδασκαλία της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία»

Σ.Ε.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισηγήσεις στην Πανελλαδική Διαδικτυακή Δι-ημερίδα με θέμα «Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας στην πρώιμη παιδική ηλικία»

Σ.Ε.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισηγήσεις στην Πανελλαδική Διαδικτυακή Δι-ημερίδα με θέμα «Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας στην πρώιμη παιδική ηλικία»

Σ.Ε.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ: Διαδικτυακή ημερίδα καθηγητών ΠΕ06 σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης

Σ.Ε.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ: Διαδικτυακή ημερίδα καθηγητών ΠΕ06 σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης

Σ.Ε.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ: « Οργάνωση ΕξΑΕ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σ.Ε.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ: « Οργάνωση ΕξΑΕ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σ.Ε.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ: Απολογισμός κλεισίματος σχολικής χρονιάς – προγραμματισμός επιμορφωτικών δραστηριοτήτων για την επόμενη

Σ.Ε.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ: Απολογισμός κλεισίματος σχολικής χρονιάς – προγραμματισμός επιμορφωτικών δραστηριοτήτων για την επόμενη