Ετικέτα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

Προκήρυξη αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ Κλασικού Αθλητισμού Γυμνασίων της Δ/νσης Δ.Ε. Ηρακλείου σχολικού έτους 2022- 2023 – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προκήρυξη αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ Κλασικού Αθλητισμού Γυμνασίων της Δ/νσης Δ.Ε. Ηρακλείου σχολικού έτους 2022- 2023 – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΒΟΥ 2022-23 ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

Προκήρυξη αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ Γυμνασίων και ΣΜΕΑΕ Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου σχ. έτους 2022-23 – Δηλώσεις συμμετοχής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΕΣΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΆΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΣΜΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΟΜΑΔΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7α – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΤΟΜΙΚΑ

Προκήρυξη ΑΓΩΝΩΝ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλασικού Αθλητισμού ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Δ/νσης Δ.Ε. Ηρακλείου σχολ. έτους 2021- 2022

Προκήρυξη ΑΓΩΝΩΝ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλασικού Αθλητισμού ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Δ/νσης Δ.Ε. Ηρακλείου σχολ. έτους 2021- 2022 ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7α – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΤΟΜΙΚΑ  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΜΕΑΕ ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΜΕΑΕ ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΣΜΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΟΜΑΔΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7α – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΤΟΜΙΚΑ