Σ.Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Ηλεκτρονικός εκφοβισμός: Πρόληψη και αντιμετώπιση. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ. Τρίτη 19-2-19, Πολύκεντρο δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 7μμ.

Σ.Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Ηλεκτρονικός εκφοβισμός: Πρόληψη και αντιμετώπιση. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ. Τρίτη 19-2-19, Πολύκεντρο δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 7μμ.