Ετικέτα: ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ανάθεση της μετακίνησης μαθητών/τριών της παιδαγωγικής ομάδας ΠΣΔ, του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου, στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ_ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΚ_ΠΣΔ_14_02_2024 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ_ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΚ_ΠΣΔ_14_02_2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης της Α, Β και Γ τάξης τού Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου στο Talos Plaza

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης της Α, Β και Γ τάξης τού Πρότυπυ Γυμνασίου Ηρακλείου στο Talos Plaza

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης της παιδαγωγικής ομάδας ΠΣΔ στη βιβλιοθήκη του Π.Κ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης της παιδαγωγικής ομάδας ΠΣΔ στη βιβλιοθήκη του Π.Κ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης της παιδαγωγικής ομάδας ΠΣΔ στο Ιστορικό Κέντρο του Ηρακλείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης της παιδαγωγικής ομάδας ΠΣΔ στο Ιστορικό Κέντρο του Ηρακλείου

Παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου στο Λονδίνο, στο πλαίσιο ΠΣΔ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ_ΛΟΝΔΙΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟ 2023

Άγονη διαδικασία ανάθεσης της εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών/τριών της Γ’ Γυμνασίου τού Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου στα Ιωάννινα

Άγονη διαδικασία ανάθεσης της εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών/τριών της Γ’ Γυμνασίου τού Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου στα Ιωάννινα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση της πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών/τριών της Γ’ Γυμνασίου του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου στα Ιωάννινα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης της Γ’ τάξης του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης της Γ’ τάξης του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης του τμήματος Γ2 του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου στις Αρχάνες και την Κνωσσό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης του τμήματος Γ2 του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου στις Αρχάνες και την Κνωσσό

Αποτελέσματα για την κάλυψη κενών ή κενούμενων θέσεων στη Γ’ τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2023-2024

Αποτελέσματα για την κάλυψη κενών ή κενούμενων θέσεων στη Γ’ τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ