Ετικέτα: ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

Ανακοινοποίηση στο ορθό του Πίνακα εκπαιδευτικών που χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι, με τη με αριθμό 9/29-3-2023 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου, ως προς τον κλάδο ΠΕ11 στο ΓΕΛ Αρκαλοχωρίου

Ανακοινοποίηση στο ορθό του Πίνακα εκπαιδευτικών που χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι, με τη με αριθμό 9/29-3-2023 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου, ως προς τον κλάδο ΠΕ11 στο ΓΕΛ Αρκαλοχωρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ: Α) ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ03 ΣΤΟ Γ/ΣΙΟ ΤΕΦΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ Γ/ΣΙΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ,Β) ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04 ΣΤΟ ΓΕΛ ΜΟΧΟΥ, ΣΤΟ Γ/ΣΙΟ ΧΑΡΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ Γ/ΣΙΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ: Α) ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ03 ΣΤΟ Γ/ΣΙΟ ΤΕΦΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ Γ/ΣΙΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Β) ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04 ΣΤΟ ΓΕΛ ΜΟΧΟΥ, ΣΤΟ Γ/ΣΙΟ ΧΑΡΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ Γ/ΣΙΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ...

Δεύτερη Ανακοινοποίηση του Πίνακα Οργανικών Κενών-Υπεραριθμιών ως προς τους κλάδους ΠΕ78 και ΠΕ80 του Εσπερινού ΓΕΛ Ηρακλείου

Δεύτερη Ανακοινοποίηση του Πίνακα Οργανικών Κενών-Υπεραριθμιών ως προς τους κλάδους ΠΕ78 και ΠΕ80 του Εσπερινού ΓΕΛ Ηρακλείου.

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το όνομα και το Πατρώνυμο της εκπ/κού Κούτρα:Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2018-2019. Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικά κενά για ρύθμιση υπεραριθμίας.

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το όνομα και το Πατρώνυμο της εκπ/κού Κούτρα:Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2018-2019. Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικά κενά για ρύθμιση υπεραριθμίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ. Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου : 1) ανακοινώνει πίνακα με οργανικά κενά-υπεραριθμίες στους κλάδους ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91.01 μετά τις χθεσινές μεταθέσεις και 2) ανακοινοποιεί τον πίνακα οργανικών κενών-υπεραριθμιών του κλάδου ΠΕ04 ως εξής: (α) στο Γενικό Λύκειο Αρχανών υφίσταται μία (01) υπεραριθμία, (β) στο Γυμνάσιο Αγ. Δέκα δεν υφίσταται οργανικό κενό

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΕ04 ΠΕ08 ΠΕ79.01 ΚΑΙ ΠΕ91 2019 μαζί με ώρες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου ανακοινώνει ότι δε θα προβεί στην ρύθμιση υπεραριθμίας στους κλάδους ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91 καθόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι μεταθέσεις στους ανωτέρω κλάδους. Επιπλέον ανακοινοποιεί τον πίνακα οργανικών κενών-υπεραριθμιών ως εξής: 1) στο Γενικό Λύκειο Βιάννου δεν υφίσταται υπεραριθμία στον κλάδο ΠΕ06, αλλά ένα (01) οργανικό κενό. 2) στο Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου στον κλάδο ΠΕ11 διαπιστώνονται δύο (02) υπεραριθμίες και το αυτό στον κλάδο ΠΕ86.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ 2019 μαζί με ώρες