Ενημέρωση των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 5% για το ακαδ. έτος 2011-12

Εκτύπωση

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 5%

... παρακαλούνται οι διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις, που επιθυμούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5% το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, για τα απαραίτητα διακιολογητικά και τον τρόπο απόκτηση τους.