Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Ανατροφοδότηση – αναρτήσεις υλικού από το «Πρόγραμμα επιμόρφωσης στη διδακτική αξιοποίηση α) βασικών εργαλείων του λογισμικού Open e-class και β) διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων (padlet, kahoot, mentimeter), με εφαρμογές στα φιλολογικά μαθήματα

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...