Κατηγορία: ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Πρόσκληση σε διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων των συνεργαζόμενων σχολείων στο Εθνικό Δίκτυο «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Πρόσκληση σε διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων των συνεργαζόμενων σχολείων στο Εθνικό Δίκτυο «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΚΠΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ: Πρόσκληση συμμετοχής μαθητών/μαθητριών ή/και μαθητικών ομάδων στη δημιουργία ενός συλλογικού, φωτογραφικού έργου με θέμα τη Μεσογειακή Διατροφή

ΚΠΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ: Πρόσκληση συμμετοχής μαθητών/μαθητριών ή/και μαθητικών ομάδων στη δημιουργία ενός συλλογικού, φωτογραφικού έργου με θέμα τη Μεσογειακή Διατροφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Π.Θ., Π.Ε., Α.Υ.) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μαθητριών/ων σχολείων ΔΔΕ Ηρακλείου σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μαθητριών/ων σχολείων ΔΔΕ Ηρακλείου σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ) EΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΠΠΑΝΑΛ

Επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας τριών (3) ωρών με τίτλο «Στον κήπο γυναίκα: ο κήπος της γυναικείας ποίησης και τέχνης σήμερα»

Επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας τριών (3) ωρών με τίτλο «Στον κήπο γυναίκα: ο κήπος της γυναικείας ποίησης και τέχνης σήμερα»

Πίνακες συμμετεχουσών/οντων εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου για ξενάγηση στην έκθεση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης με τίτλο: Πρόσφυγες στην Κρήτη μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή

Πίνακες συμμετεχουσών-οντων εκπαιδευτικών στην ξενάγηση του ΙΜΚ

Πρόσκληση συμμετοχής μαθητικών τμημάτων & ομάδων στη διαδικτυακή δράση με θέμα: «Μαθαίνω για τη διατροφή στη σχολική ηλικία»

Πρόσκληση συμμετοχής μαθητικών τμημάτων & ομάδων στη διαδικτυακή δράση με θέμα: «Μαθαίνω για τη διατροφή στη σχολική ηλικία»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ξενάγηση εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στην έκθεση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης με τίτλο: «Πρόσφυγες στην Κρήτη μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ξενάγηση εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στην έκθεση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης με τίτλο: «Πρόσφυγες στην Κρήτη μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή»

Εργαστήριο κινηματογραφικού σεναρίου διάρκειας δώδεκα (12) ωρών με τίτλο: ‘Καμία πατρίδα για τους εκπαιδευτικούς’ για τα μέλη του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Πολιτιστικών Θεμάτων Camera On των σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου

Εργαστήριο κινηματογραφικού σεναρίου διάρκειας δώδεκα (12) ωρών με τίτλο: ‘Καμία πατρίδα για τους εκπαιδευτικούς’ για τα μέλη του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Πολιτιστικών Θεμάτων Camera On των σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Γρ. Σχολ. Δραστ.-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα ΚΕΠΕΑ 2022-2023 ΥΠΑΙΘ: Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΠΕΑ...

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΠΕΑ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ ΚΑΙ ΚΕΠΕΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ΚΕΠΕΑ_ΑΡΧΑΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ΚΠΕ_ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ__ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ_ΚΕΠΕΑ ΠΙΣΤΟ_ΕΓΚΡΙΣΗ_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ_ΑΡΧΑΝΕΣ_ΚΕΠΕΑ

Προγραμματισμός εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολείων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχολικό έτος 2022-2023

Προγραμματισμός εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολείων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχολικό έτος 2022-2023

Ανακοινοποίηση στο ορθό: «Έγκριση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος 2022-2023»

Ανακοινοποίηση στο ορθό: «Έγκριση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος 2022-2023» ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΣΔ για το σχ. έτος 2022-2023-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έγκριση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος 2022-2023

Διαβιβαστικό Έγκρισης των ΠΣΔ για το σχ. έτος 2022-2023 Απόφαση Έγκρισης των ΠΣΔ για το σχ. έτος 2022-2023 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΣΔ για το σχ. έτος 2022-2023

Πίνακας συμμετεχουσών/οντων εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στη ξενάγηση της έκθεσης του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης ‘Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών’ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με τίτλο: Άγιοι Βρακοφόροι και Φουστανελάδες. Εικονογραφία Νεομαρτύρων από την Κρήτη και άλλες περιοχές

Πίνακας συμμετεχουσών/οντων εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στη ξενάγηση της έκθεσης του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης ‘Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών’ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με τίτλο: Άγιοι Βρακοφόροι και Φουστανελάδες. Εικονογραφία Νεομαρτύρων από την Κρήτη και...

Πίνακας συμμετεχουσών/οντων εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου διάρκειας δεκαέξι (16) ωρών με γενικό τίτλο: Ο Εαυτός μου και οι Άλλοι, σχολικό έτος 2022-2023

Πίνακας συμμετεχουσών-οντων εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου 2022-2023

Eπιμορφωτικό σεμινάριο του Οργανισμού ‘Το Χαμόγελο του Παιδιού’ διάρκειας τριών (3) ωρών με τίτλο: Κακοποίηση – Παραμέληση Παιδιού: Ο Ρόλος της/του Εκπαιδευτικού

Eπιμορφωτικό σεμινάριο του Οργανισμού ‘Το Χαμόγελο του Παιδιού’ διάρκειας τριών (3) ωρών με τίτλο: Κακοποίηση – Παραμέληση Παιδιού: Ο Ρόλος της/του Εκπαιδευτικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ξενάγηση εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στη έκθεση του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης ‘Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών’ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με τίτλο: Άγιοι Βρακοφόροι και Φουστανελάδες. Εικονογραφία Νεομαρτύρων από την Κρήτη και άλλες περιοχές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ξενάγηση εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στη έκθεση του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης ‘Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών’ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με τίτλο: Άγιοι Βρακοφόροι και Φουστανελάδες. Εικονογραφία Νεομαρτύρων από την Κρήτη...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σχολείων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στις εκπαιδευτικές επισκέψεις και δράσεις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχολικό έτος 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σχολείων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στις εκπαιδευτικές επισκέψεις της Ιατρικής Σχολης ΠΚ 2022-2023 Εκπαιδευτικές επισκέψεις και δράσεις της Ιατρικής Σχολής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου διάρκειας δεκαέξι (16) ωρών με γενικό τίτλο: Ο Εαυτός μου και οι Άλλοι, σχολικό έτος 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου διάρκειας δεκαέξι (16) ωρών με γενικό τίτλο: Ο Εαυτός μου και οι Άλλοι, σχολικό έτος 2022-2023

2η Ανακοινοποίηση στο ορθό «Πίνακας συμμετεχόντων/ουσων εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο Τοπικό Θεματικό Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: Camera On, σχολικό έτος 2022-2023»

2η Ανακοινοποίηση στο ορθό «Πίνακας συμμετεχόντων/ουσων εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο Τοπικό Θεματικό Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: Camera On, σχολικό έτος 2022-2023»