Κατηγορία: ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Έγκριση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος 2022-2023

Διαβιβαστικό Έγκρισης των ΠΣΔ για το σχ. έτος 2022-2023 Απόφαση Έγκρισης των ΠΣΔ για το σχ. έτος 2022-2023 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΣΔ για το σχ. έτος 2022-2023

Πίνακας συμμετεχουσών/οντων εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στη ξενάγηση της έκθεσης του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης ‘Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών’ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με τίτλο: Άγιοι Βρακοφόροι και Φουστανελάδες. Εικονογραφία Νεομαρτύρων από την Κρήτη και άλλες περιοχές

Πίνακας συμμετεχουσών/οντων εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στη ξενάγηση της έκθεσης του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης ‘Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών’ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με τίτλο: Άγιοι Βρακοφόροι και Φουστανελάδες. Εικονογραφία Νεομαρτύρων από την Κρήτη και...

Πίνακας συμμετεχουσών/οντων εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου διάρκειας δεκαέξι (16) ωρών με γενικό τίτλο: Ο Εαυτός μου και οι Άλλοι, σχολικό έτος 2022-2023

Πίνακας συμμετεχουσών-οντων εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου 2022-2023

Eπιμορφωτικό σεμινάριο του Οργανισμού ‘Το Χαμόγελο του Παιδιού’ διάρκειας τριών (3) ωρών με τίτλο: Κακοποίηση – Παραμέληση Παιδιού: Ο Ρόλος της/του Εκπαιδευτικού

Eπιμορφωτικό σεμινάριο του Οργανισμού ‘Το Χαμόγελο του Παιδιού’ διάρκειας τριών (3) ωρών με τίτλο: Κακοποίηση – Παραμέληση Παιδιού: Ο Ρόλος της/του Εκπαιδευτικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ξενάγηση εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στη έκθεση του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης ‘Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών’ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με τίτλο: Άγιοι Βρακοφόροι και Φουστανελάδες. Εικονογραφία Νεομαρτύρων από την Κρήτη και άλλες περιοχές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ξενάγηση εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στη έκθεση του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης ‘Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών’ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με τίτλο: Άγιοι Βρακοφόροι και Φουστανελάδες. Εικονογραφία Νεομαρτύρων από την Κρήτη...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σχολείων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στις εκπαιδευτικές επισκέψεις και δράσεις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχολικό έτος 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σχολείων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στις εκπαιδευτικές επισκέψεις της Ιατρικής Σχολης ΠΚ 2022-2023 Εκπαιδευτικές επισκέψεις και δράσεις της Ιατρικής Σχολής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου διάρκειας δεκαέξι (16) ωρών με γενικό τίτλο: Ο Εαυτός μου και οι Άλλοι, σχολικό έτος 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου διάρκειας δεκαέξι (16) ωρών με γενικό τίτλο: Ο Εαυτός μου και οι Άλλοι, σχολικό έτος 2022-2023

2η Ανακοινοποίηση στο ορθό «Πίνακας συμμετεχόντων/ουσων εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο Τοπικό Θεματικό Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: Camera On, σχολικό έτος 2022-2023»

2η Ανακοινοποίηση στο ορθό «Πίνακας συμμετεχόντων/ουσων εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο Τοπικό Θεματικό Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: Camera On, σχολικό έτος 2022-2023»

Πίνακας των συμμετεχουσών/οντων εκπαιδευτικών των σχολείων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο Σύγκρουση και συνύπαρξη: Εκπαίδευση στη συγχώρηση, σχολικό έτος 2022-2023

Πίνακας των συμμετεχουσών/οντων εκπαιδευτικών των σχολείων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο Σύγκρουση και συνύπαρξη: Εκπαίδευση στη συγχώρηση, σχολικό έτος 2022-2023

Πίνακας των συμμετεχόντων σχολείων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο πλαίσιο των δράσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ομφαλικού Αίματος, σχολικό έτος 2022-2023

Πίνακας των συμμετεχόντων σχολείων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο πλαίσιο των δράσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ομφαλικού Αίματος, σχολικό έτος 2022-2023

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών των σχολείων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο ‘Σύγκρουση και συνύπαρξη: Εκπαίδευση στη συγχώρηση’

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών των σχολείων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο ‘Σύγκρουση και συνύπαρξη: Εκπαίδευση στη συγχώρηση’

Πίνακας συμμετεχόντων σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου Ηρακλείου στις ανοιχτές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)

Πίνακας συμμετεχόντων σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου Ηρακλείου στις ανοιχτές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)

Διαβιβαστικό & Εγκύκλιος: “Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος 2022-2023”

Διαβιβαστικό: “Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος 2022-2023” ΕΞΕ – 126281 – 2022 – Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Πρόσκληση συμμετοχής σχολείων στο Εθνικό Δίκτυο Π.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» του ΚΠΕ Αρχανών σχολ. έτους 2022-23

Πρόσκληση συμμετοχής σχολείων στο Εθνικό Δίκτυο Π.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» του ΚΠΕ Αρχανών σχολ. έτους 2022-23

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος 2022-2023

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μαθητριών/ων Γενικών Λυκείων της ΔΔΕ Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου σε ανοιχτές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μαθητριών/ων Γενικών Λυκείων της ΔΔΕ Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου σε ανοιχτές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ ΠΡΟΣ ΔΝΣΗ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πίνακας συμμετεχόντων/ουσων εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο Τοπικό Θεματικό Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: Camera On, σχολικό έτος 2022-2023

Πίνακας συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Camera On 2022-2023

Πρόσκληση σχολείων για συμμετοχή στην Εβδομάδα εορτασμού για τα Βλαστοκύτταρα σχολ. έτος 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μαθητών Α’ Λυκείου των σχολείων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο πλαίσιο των δράσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ομφαλικού Αίματος, σχολικό έτος 2022-2023

Διανομή πληροφοριακού υλικού στα σχολεία της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου του Δ. Ηρακλείου

Διανομή πληροφοριακού υλικού στα σχολεία της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου του Δ. Ηρακλείου Ενημερωτικό για διανομή πληροφοριακού υλικού στις σχολικές μονάδες από Αντιδημαρχία Πολιτισμού

Πρόσκληση σε βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών με τίτλο: «Κι αν ήσουν εσύ; Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων»

Πρόσκληση σε βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών με τίτλο: «Κι αν ήσουν εσύ; Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις κινηματογραφικές επιμορφωτικές δράσεις με θέμα: Ελληνικός Κινηματογράφος – Κινηματογραφικές Διασκευές. Θεωρία και Πράξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις κινηματογραφικές επιμορφωτικές δράσεις με θέμα: Ελληνικός Κινηματογράφος – Κινηματογραφικές Διασκευές. Θεωρία και Πράξη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΚΠΕ Αρχανών: Πρόσκληση συμμετοχής των σχολείων σε δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Παγκόσμια ημέρα τουρισμού 2022 – Πρόσκληση συμμετοχής «Επανεξετάζοντας την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μου» (Δραστηριότητα) Κι αν ήταν στον τόπο μας; (Παρουσίαση)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπαιδευτικών των σχολείων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο Τοπικό Θεματικό Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: Camera On, σχολικό έτος 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπαιδευτικών των σχολείων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο Τοπικό Θεματικό Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: Camera On, σχολικό έτος 2022-2023