Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2016

Σ.Σ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Σεμινάριο «Αναπτυξιακές διαταραχές: Ανίχνευση, Υποστήριξη, Παρέμβαση» Επι-καιροποίηση Ομάδων Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας – Επιμορφωτικός κύκλος του σεμιναρίου «Βιοπληροφορική για μαθητές Λυκείου» στην Ιεράπετρα

Σ.Σ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Σεμινάριο «Αναπτυξιακές διαταραχές: Ανίχνευση, Υποστήριξη, Παρέμβαση» Επι-καιροποίηση Ομάδων Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας – Επιμορφωτικός κύκλος του σεμιναρίου «Βιοπληροφορική για μαθητές Λυκείου» στην Ιεράπετρα

Λήψη συνημμένου

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2016-2017

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2016-2017

Λήψη συνημμένου

Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην
Εκπαίδευση» μεταξύ των τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» μεταξύ των τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Λήψη συνημμένου

Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος  
2016-2017 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην  
Εκπαίδευση» μεταξύ των τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και  
Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της  
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου  
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» μεταξύ των τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Λήψη συνημμένου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, ΙΩΑΝΝΑ Α. ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, ΙΩΑΝΝΑ Α. ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Λήψη συνημμένου