Μηνιαίο αρχείο: Σεπτέμβριος 2017

Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Εργαστηριακό Σεμινάριο για την πρακτική αξιοποίηση «e-class» του
Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου στα φιλολογικά μαθήματα (αναρτήσεις υλικού,
επικοινωνία με μαθητές κ.ά.). Τρίτη 3 Οκτωβρίου, ώρα 5.00 μμ-9.00 μμ,
εργαστήριο Η/Υ ΠΕΚ Ηρακλείου. Πιστοποιημένη Επιμορφώτρια Β΄ επιπέδου
στις ΤΠΕ Δρ. Περυσινάκη Ειρήνη

Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Εργαστηριακό Σεμινάριο για την πρακτική αξιοποίηση «e-class» του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου στα φιλολογικά μαθήματα (αναρτήσεις υλικού, επικοινωνία με μαθητές κ.ά.). Τρίτη 3 Οκτωβρίου, ώρα 5.00 μμ-9.00 μμ, εργαστήριο Η/Υ ΠΕΚ Ηρακλείου. Πιστοποιημένη Επιμορφώτρια Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ Δρ. Περυσινάκη Ειρήνη

Λήψη συνημμένου

Τοποθέτηση α)Yποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, β) Yποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες όπου η θέση του/των υποδιευθυντή/ντών παρέμεινε κενή, γ)Yπευθύνων τομέων στο 1ο & 2ο Εργαστηριακό Κέντρο και Υπευθύνων τομέων σχολικών εργαστηρίων στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αρκαλοχωρίου & 1ο ΕΠΑ.Λ. Μοιρών. – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τοποθέτηση α)Yποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, β) Yποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες όπου η θέση του/των υποδιευθυντή/ντών παρέμεινε κενή, γ)Yπευθύνων τομέων στο 1ο & 2ο Εργαστηριακό Κέντρο και Υπευθύνων τομέων σχολικών εργαστηρίων στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αρκαλοχωρίου & 1ο ΕΠΑ.Λ. Μοιρών. – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Λήψη συνημμένου