Σ.Ε.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Διεξαγωγή διασχολικής επιμορφωτική ημερίδας εκπαιδευτικών Μουσικής ΠΕ79.01, ΠΕ79.02, ΤΕ16 των Σχολικών Μονάδων ν. Ηρακλείου με θέμα: «Το μουσικοκινητικό παιχνίδι στη διδακτική διαδικασία και πράξη της Μουσικής»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...