Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Αποστολή Σημειώσεων για το μάθημα της Ιστορίας Γυμνασίου- Λυκείου (Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ.), με εστίαση στην Ιστορία Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Γ.Ε.Λ. (Ο.Π.Α.Σ.) – Θεωρητικό Μέρος-Διδακτική Μεθοδολογία και Εφαρμογή στη διδακτική πράξη με παραδείγματα (Ανατροφοδότηση για το αντίστοιχο επιμορφωτικό, δια-σχολικό, φιλολογικό Σεμινάριο Διδακτικής Μεθοδολογίας για την Ιστορία Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης ΓΕΛ (Ο.Π.Α.Σ.)

Ίσως σας ενδιαφέρουν…