Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Επιμορφωτικό υλικό – ανατροφοδότηση από το σεμινάριο για Φιλολόγους επιστημονικής αρμοδιότητας της Σ.Ε.Ε. Β. Καλοκύρη, με θέμα τη διδασκαλία και αξιολόγηση των Αρχαίων Ελληνικών Α΄ και Β΄ τάξης ΓΕΛ, στο πλαίσιο της Τ.Θ.Δ.Δ. [7 συνημμένα αριθμημένα αρχεία: 01-6]

Ίσως σας ενδιαφέρουν…