Τροποποίηση και συμπλήρωση στοιχείων στις υπό στοιχεία 64 /ΔΕΠΠΣ/17-9-2021, 69/ΔΕΠΠΣ/30-9-2021 και 71/ΔΕΠΠΣ/7-10-2021 αποφάσεις σχετικά με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2021-2022» (6ΒΠ746ΜΤΛΗ-5ΔΗ)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...