Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα “Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου” (Β΄ 2737) (ΦΕΚ 3782/Β΄/13-08-2021)

Ίσως σας ενδιαφέρουν…