Εργαστηριακό σεμινάριο με τίτλο: «Ιστοεξερευνήσεις και Αξιοποίησή τους στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (28-02-2017, 16:00-19:00, 6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...