Ετικέτα: 1ο Γυμνασιο Ηρακλείου

Ανάθεση της 5ήμερης οργάνωση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης του 1° Γυμνασίου Ηρακλείου στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος με θέμα: Ελλάδα και Ευρώπη – Φύση και πολιτισμός – Μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς στην Ιταλία

Ανάθεση της 5ήμερης οργάνωση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης του 1° Γυμνασίου Ηρακλείου στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος με θέμα: Ελλάδα και Ευρώπη – Φύση και πολιτισμός – Μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς στην Ιταλία

Επανα-προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου γυμνασίου ηρακλείου στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος με θέμα Ελλάδα και Ευρώπη – φύση και πολιτισμός – μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς στην Ιταλία

ΕΠΑΝΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΤΑΛΙΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1° ΓυμνΗρακλ 2024

Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Γ’ τάξης του 1ου Γυμνάσιου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη

1° Γυμνάσιο Ηρακλείου – Προκήρυξη Εκδρομή Γ’ τάξης για Θεσσαλονίκη ΜΑΡ-ΑΠΡ 2024 – Επαναπροκήρυξη

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 1ου Γυμνασίου Ηρακλείου για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουδαπέστη- Βιέννη στα πλαίσια Πολιτιστικού Προγράμματος

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 1ου Γυμνασίου Ηρακλείου για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουδαπέστη- Βιέννη στα πλαίσια Πολιτιστικού Προγράμματος με τίτλο «Εθνικοί ευεργέτες: Ο ρόλος τους στην ανάπτυξη του ελληνικού κράτους»

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου Γυμνάσιου Ηρακλείου στο πλαίσιο περιβαλλοντικού προγράμματος στην Ιταλία

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου Γυμνάσιου Ηρακλείου στο πλαίσιο περιβαλλοντικού προγράμματος στην Ιταλία

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου Γυμνασίου Ηρακλείου στο πλαίσιο του μαθητικού συνεδρίου της ΕΛΕΜΑΣΥΝ στην Πράγα

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου Γυμνασίου Ηρακλείου στο πλαίσιο του μαθητικού συνεδρίου της ΕΛΕΜΑΣΥΝ στην Πράγα

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 1ου Γυμνασίου Ηρακλείου για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο 2ο Ελληνικό Γυμνάσιο του Μονάχου

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 1ου Γυμνασίου Ηρακλείου για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο 2ο Ελληνικό Γυμνάσιο του Μονάχου