Ετικέτα: 8 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του 8ου Γυμνασίου Ηρακλείου στην Αθήνα στο πλαίσιο προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του 8ου Γυμνασίου Ηρακλείου στην Αθήνα στο πλαίσιο προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων του 8ου Γυμνασίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων του 8ου Γυμνασίου

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής μετακίνησης για Αθήνα -Ζάκυνθο του 8ου Γυμνασίου Ηρακλείου

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής μετακίνησης για Αθήνα -Ζάκυνθο του 8ου Γυμνασίου Ηρακλείου