Ετικέτα: 8o ΓΕΛ Ηρακλείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στο Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Αναθέσεις εκπαιδευτικών μετακινήσεων μαθητών/τριών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου.

Ανάθεση της μετακίνησης μαθητών/τριών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στη Βικελαία Βιβλιοθήκη και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Ανάθεση της μετακίνησης μαθητών/τριών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στη Βικελαία Βιβλιοθήκη και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στη Βικελαία Βιβλιοθήκη και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης μαθητών του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.