Σ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: Αναστολή επιμορφωτικών συναντήσεων εκπαιδευτικών Τ.Ε.

Σ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: Αναστολή επιμορφωτικών συναντήσεων εκπαιδευτικών Τ.Ε.