Ετικέτα: ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Αίτηση για Διευθυντής-ντρια Σχολικής Μονάδας Αίτηση για ΠΥΜ Διευθυντής-ντρια ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΨΑΩ946ΝΚΠΔ-ΖΣΑ) Συνημμένο 1_Υπεύθυνη Δήλωση

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης με σειρά προτίμησης από τους/τις εγγεγραμμένους/ες στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής για τις κενές θέσεις Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Πρόσκληση Υπεύθυνη-Δήλωση_Υπόδειγμα

Κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού, διευθυντών θέσεων,σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού, διευθυντών θέσεων,σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτών/τριών,Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

ΨΜ0046ΜΤΛΗ-ΑΡΖ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτών/τριών,Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ΑΙΤΗΣΗ

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Συνάντηση παιδαγωγικής συνεργασίας με Διευθυντές των Σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου παιδαγωγικής ευθύνης της ΣΕΕ Β. Καλοκύρη

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Συνάντηση παιδαγωγικής συνεργασίας με Διευθυντές των Σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου παιδαγωγικής ευθύνης της ΣΕΕ Β. Καλοκύρη