Ετικέτα: διόρθωση σφάλματος

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 103832/ Δ3/26-08-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4037)

ΕΞΕ – 107962 – 2023 – Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ ΦΕΚ 5662-27_09_2023 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Δημοσίευση διόρθωσης σφάλματος στην πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2021-2022 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13).

Δημοσίευση διόρθωσης σφάλματος στην πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής...

Δημοσίευση διόρθωσης σφάλματος στο ΦΕΚ Β΄ 1065/19-03-2021 στην υπό στοιχεία 21320/Δ2/24-02-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων»

Δημοσίευση διόρθωσης σφάλματος στο ΦΕΚ Β΄ 1065/19-03-2021 στην υπό στοιχεία 21320/Δ2/24-02-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων»