Ενημέρωση για διόρθωση της ονομασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο σχολικό βιβλίο «Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής» Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου

Ενημέρωση για διόρθωση της ονομασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο σχολικό βιβλίο «Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής» Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου