ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εργαστήριο με θέμα «Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εργαστήριο με θέμα «Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό»