Ετικέτα: Εκπαίδευση για την Ένταξη

Εκπαίδευση για την Ένταξη

Εκπαίδευση για την Ένταξη Kαλούνται οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕ.ΠΕ.Α),οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), οι Σύμβουλοι...