Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση δωρεάν επιμορφωτικού Προγράμματος για την εκπαίδευση των προσφύγων με τίτλο “Προτάσεις και καλές πρακτικές για την εκπαίδευση των προσφύγων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, τη UNICEF, τα υπόλοιπα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση Προσφύγων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης και τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων Κρήτης

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση δωρεάν επιμορφωτικού Προγράμματος για την εκπαίδευση των προσφύγων με τίτλο “Προτάσεις και καλές πρακτικές για την εκπαίδευση των προσφύγων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας...