Ετικέτα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Προτάσεις βασικών ενοτήτων ανά τάξη για μαθήματα αρμοδιότητας των Μονάδων Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας και Κοινωνικών Επιστημών

Προτάσεις βασικών ενοτήτων ανά τάξη για μαθήματα αρμοδιότητας των Μονάδων Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας και Κοινωνικών Επιστημών

Σ.Ε.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ78 ΠΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Υποστήριξη Εκπαιδευτικών ΠΕ78 σχολικών μονάδων στη βαθμολόγηση γραπτών

Σ.Ε.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ78 ΠΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Υποστήριξη Εκπαιδευτικών ΠΕ 78 σχολικών μονάδων στη βαθμολόγηση γραπτών

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση Φιλολόγων: προώθηση των Οδηγιών για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020 (μαθημάτων <<Κοινωνικών Επιστημών>>)- Σχετική Οδηγία για τη διδασκαλία της Ιστορίας της Α΄ και Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου (Α΄ και Β΄ τάξης Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Λυκείων

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση Φιλολόγων: προώθηση των Οδηγιών για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020 (μαθημάτων <<Κοινωνικών Επιστημών>>)- Σχετική Οδηγία για τη διδασκαλία της Ιστορίας της Α΄...

Σ.Ε.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Διαβίβαση ενημερωτικών-επιμορφωτικών συναντήσεων Σ.Ε.Ε. κλάδου – ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σ.Ε.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Διαβίβαση ενημερωτικών-επιμορφωτικών συναντήσεων Σ.Ε.Ε. κλάδου – ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ