Ετικέτα: ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΛ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΦΕΚ 3540/Β΄/03-08-2021Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΦΕΚ 3791/Β΄/13-08-2021Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου & των μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 2338/Β΄/15-06-2020)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου & των μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 2338/Β΄/15-06-2020)