Πρόσκληση για προγραμματισμένη ανοικτή ψηφιακή παρουσίαση του Τμήματος Στατιστικής

Δείτε εδώ την πρόσκληση Εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής Καθηγητή Ι. Ντζούφρα, σας επισυνάπτω πρόσκληση-επιστολή για προγραμματισμένη ανοικτή ψηφιακή παρουσίαση του Τμήματος Στατιστικής η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022...