Προσλήψεις αναπληρωτών ΔΕ τρίμηνης διάρκειας (COVID-19) – Αποφάσεις

Πίνακες πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και γενικής παιδείας τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών λόγω του κορωνοϊού (covid-19) [άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)]. Προσλήψεις αναπληρωτών ΔΕ...