Σ.Ε. Φιλολόγων Καλοκύρη Βασιλεία: Επιμορφωτικό υλικό για Προγραμματισμό – Σχέδια Δράσης – Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολικής μονάδας, σχολ. έτος 2023-2024. Αξιοποίηση εμπειρίας, καλές πρακτικές και βελτιώσεις στην υλοποίηση

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...