ΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΑΓΟΝΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΛΙΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...