Ετικέτα: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΛΙΣΟΥ

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γυμνασίου Τυλίσου σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου και Χανιά

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γυμνασίου Τυλίσου σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου και Χανιά

Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 3μερης εκπαιδευτικής εκδρομής σε Ρέθυμνο και Χανιά του Γυμνασίου Τυλίσου

Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 3μερης εκπαιδευτικής εκδρομής σε Ρέθυμνο και Χανιά του Γυμνασίου Τυλίσου

Κήρυξη άγονης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών/τριών του Γυμνασίου Τυλίσου σε Ρέθυμνο – Χανιά

Κήρυξη άγονης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών/τριών του Γυμνασίου Τυλίσου σε Ρέθυμνο – Χανιά

Αξιολόγηση προσφορών τουριστικών γραφείων για την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη των μαθητών του Γυμνασίου Τυλίσου

Αξιολόγηση προσφορών τουριστικών γραφείων για την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη των μαθητών του Γυμνασίου Τυλίσου

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής μετακίνησης στην Αθήνα του Γυμνασίου Τυλίσου – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής μετακίνησης στην Αθήνα του Γυμνασίου Τυλίσου – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΑΓΟΝΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΛΙΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΑΓΟΝΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΛΙΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ