Διαβίβαση εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκτέλεση σχολικών εκδρομών από Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...