ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΓΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...