Ένατη τροποποίηση της με αριθμ. 12931/24-10-18 (ΑΔΑ: ΩΣ704653ΠΣ-Μ7Π) απόφασης ανάθεσης επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων, Ε.Κ. και Κ.Ε.Α., σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Π.Δ.Ε. Κρήτης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...