Ετικέτα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση ενημερωτικής, επιμορφωτικής Συνάντησης  προς τους Διευθυντές Γυμνασίων Ηρακλείου, Λασιθίου, παιδαγωγικής αρμοδιότητάς της, με θέμα :”Μεταφορά ενημέρωσης για την Περιγραφική Αξιολόγηση των μαθητών/-τριών: Διάχυση των αποτελεσμάτων από την πιλοτική εφαρμογή της σε σχολεία της χώρας μας, στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πράξης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής”

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση ενημερωτικής, επιμορφωτικής Συνάντησης  προς τους Διευθυντές Γυμνασίων Ηρακλείου, Λασιθίου, παιδαγωγικής αρμοδιότητάς της, με θέμα :”Μεταφορά ενημέρωσης για την Περιγραφική Αξιολόγηση των μαθητών/-τριών: Διάχυση των αποτελεσμάτων από την πιλοτική εφαρμογή...

Σ.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: Επιμόρφωση για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής της Περιγραφικής Αξιολόγησης

Σ.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: Επιμόρφωση για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής της Περιγραφικής Αξιολόγησης

Σ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Πρόσκληση και πρόγραμμα επιμορφωτικής συνάντησης με θέμα: «Επιμόρφωση για την εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης (Μαθητή) στην υποχρεωτική εκπαίδευση»

Σ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Πρόσκληση και πρόγραμμα επιμορφωτικής συνάντησης με θέμα: «Επιμόρφωση για την εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης (Μαθητή) στην υποχρεωτική εκπαίδευση»

Σ.Ε.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ 88 ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Προκαταρκτικές ενέργειες για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων με θέμα: Επιμόρφωση για την εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Σ.Ε.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ 88 ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Προκαταρκτικές ενέργειες για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων με θέμα: Επιμόρφωση για την εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση