Ετικέτα: ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής της B’ Γυμνασίου του ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ με προορισμό Αθήνα-Ναύπλιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής της B’ Γυμνασίου του ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ με προορισμό Αθήνα-Ναύπλιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση εκδρομής της B’ και Γ’ Λυκείου του Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας με προορισμό τη Ρώμη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση εκδρομής της B’ και Γ’ Λυκείου του Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας με προορισμό τη Ρώμη

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2023- 2024 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2023- 2024

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού στη θέση του Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π), Ηρακλείου Κρήτης

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού στη θέση του Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π), Ηρακλείου Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2022-2023

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2022- 2023

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2022- 2023

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2021- 2022

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2021- 2022

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης του Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

  2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ -Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης του Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης Υπ. Δήλωση ΑΙΤΗΣΗ

Νέα Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2020- 2021

Νέα Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2020- 2021

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2020- 2021

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2020- 2021

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2020-2021

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2020-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ταξιδιωτικά γραφεία που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν την επίσκεψη μαθητών του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου στο Μόναχο,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ταξιδιωτικά γραφεία που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν την επίσκεψη μαθητών του Σχολείου Ευρωπαικής Παιδείας Ηρακλείου στο Μόναχο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Πρέβεζα – Ιωάννινα – Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Πρέβεζα – Ιωάννινα – Θεσσαλονίκη  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

68ΓΓ4653ΠΣ-1Χ7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες ΑΙΤΗΣΗ 2019 FORMAL APPLICATION 2019 Υπεύθυνη δήλωση Ν1599 SOLEMN DECLARATION REGIONAL DIRECTORATE ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Επαναπροκήρυξη της εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, από τις 7/6/2019 εώς και την 10/6/2019

Επαναπροκήρυξη της εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, από τις 7/6/2019 εώς και την 10/6/2019

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη από το ΣΕΠ Ηρακλείου

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη από το ΣΕΠ Ηρακλείου

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗ VILA REAL ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS +KA219

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗ VILA REAL ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS +KA219

Πρόσκληση ενδιαφέροντος της μετακίνησης στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus ΚΑ+219 του Σχολείου Ευρωπαικής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης στην Vila – Real της Ισπανίας από 05/05/2019 – 11/05/2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος της μετακίνησης στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus ΚΑ+219 του Σχολείου Ευρωπαικής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης στην Vila – Real της Ισπανίας από 05/05/2019 – 11/05/2019.