Ημερήσιο αρχείο: 5 Φεβρουαρίου, 2024

Ανάθεση σε ταξιδιωτικό γραφείο της μετακίνησης μαθητών/τριών του 12ου Γυμνασίου Ηρακλείου στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στα πλαίσια εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Ανάθεση σε ταξιδιωτικό γραφείο της μετακίνησης μαθητών/τριών του 12ου Γυμνασίου Ηρακλείου στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στα πλαίσια εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του 13ου ΓΕ.Λ. Ηρακλείου στην Πάτρα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Β’ Λυκείου του 13ου ΓΕ.Λ. Ηρακλείου στην Πάτρα

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024

Αίτηση Σχολικής Ομάδας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΚΕΠΕΑ, 2023-24, Διαβιβαστικό-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κ_Ε_ΠΕ_Α_ κατά το σχολικό έτος 2023-2024 ΕΞΕ – 11511 – 2024 – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα...

Αναπροσαρμοσμένος Πίνακας δεκτών υποψηφίων Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων και Σχολικών Εργαστηρίων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου Επαναπροκήρυξης ΑΔΑ 656Υ46ΝΚΠΔ-07Φ

Αναπροσαρμοσμένος Πίνακας δεκτών υποψηφίων Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων και Σχολικών Εργαστηρίων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου Επαναπροκήρυξης ΑΔΑ 656Υ46ΝΚΠΔ-07Φ Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Ηρακλείου με τη με αριθμό 27/02-02-2024 πράξη, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής...