Πρόσκληση υποβολής δήλωσης για κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή/ντριας του Ημερήσιου Γυμνασίου Ζαρού προς τους/τις εναπομείναντες εγγεγραμμένους των κυρωμένων πινάκων (ΑΔΑ:ΨΘΨΝ46ΜΤΛΗ-Γ4Ο και Ψ3ΖΛ46ΝΚΠΔ-36Μ) Αποφάσεων του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Ίσως σας ενδιαφέρουν…