Ημερήσιο αρχείο: 8 Νοεμβρίου, 2023

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών προς στον Πύργο Ηλείας στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών προς στον Πύργο Ηλείας στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (966Χ46ΝΚΠΔ-Β3Ζ) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αίτηση για ΠΥΜ Υποδιευθυντών Υπεύθυνη Δήλωση

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, σχολ. έτους 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι αναρτάται ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων, ανά αντικείμενο (Κινηματογράφος, Κίνηση-Χορός και Σύγχρονος και Κλασικός Χορός), για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα μαθήματα των...