Ημερήσιο αρχείο: 13 Νοεμβρίου, 2023

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου στην Πορτογαλία στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου στην Πορτογαλία στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+