Ημερήσιο αρχείο: 5 Σεπτεμβρίου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΠΑΣΘΕΙ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΙΤΗΘΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΥΣΔΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΠΑΣΘΕΙ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΙΤΗΘΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΥΣΔΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ...

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων σε ΦΕΚ

2023_09_04_ΕΞΕ_96585_ΓΝΩΣΤΟΠ_τροποπ_ΥΑ_Αναθ_μαθ_ΧΗΜΕΙΑ_Γεν.Π_Α’_Β’_Γ’_τάξης_ΕΠΑΛ_κ_Α’_Β’_τάξης_Π.ΕΠΑΛ) 2023_08_23_ΕΞΕ_92688_τροποπ_ΥΑ_Αναθέσεις_Μαθημάτων_Α_τάξης_Π_ΕΠΑΛ_(ΦΕΚ_5188Β_25.08.2023) 2023_08_23_ΕΞΕ_92691_τροποπ_ΥΑ_Αναθ_μαθ_ΧΗΜΕΙΑ_ΓενΠ_Α’_Β’_Γ’_τάξης_ΕΠΑΛ_(ΦΕΚ_5206Β_29.08.2023)